VA-Rekrytering logotype

Rekrytering inom VA och samhällsbyggnad

VA-jobb är en flexibel helhetsleverantör inom rekrytering

Vi hjälper företag att hitta specialisterna och talangerna inom VA-branschen. Är du intresserad att veta mer kring hur vi kan hjälpa dig som arbetsgivare med din kompetensförsörjning?

Projekteringsledare inom VA till VA-Ingenjörerna

Som Projekteringsledare hos VAI är du en del av ett team om 3–4 personer, som driver arbetet i ett projekt framåt. Du kan välja kontorsplats på kontoren i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Karlstad, Linköping eller Örebro. VA Ingenjörerna (VAI) är en komplett funktionsleverantör inom miljö och vattenrening. VAI är ledande inom vatten-och slambehandling och sedan år 1990 utför VAI projekt från idé till färdig anläggning.