VA-Rekrytering logotype
Motala

Projekteringsingenjör

Som projekteringsingenjör hos oss kommer du vara delaktig i hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering till genomförande, vilket gör att du har stor möjlighet att påverka din omvärld.

Inom vilka områden har du erfarenhet av att projektera?*

Exempelvis om du har erfarenhet att projektera inom Väg och Mark men inte VA, markera dina alternativ.

Beskriv exempelvis vilka typer av projekt du är van att projektera i, vilka program du är van att hantera etc.

Har du utbildning och erfarenhet inom följande?*

Personlig information