VA-Rekrytering logotype
Ystad

VA-chef

Som VA-chef kommer du först och främst att ansvara för verksamheten VA med ekonomi, personal, projekt samt drift av vatten- och avloppsverk.

Personlig information