VA-Rekrytering logotype
Värmdö

Dagvatteningenjör VA

Som dagvatteningenjör ingår du i ett positivt och utvecklingsinriktat team inom kommunens VA utbyggnadsenhet som idag består av 12 personer och är en del av VA- och renhållningsavdelningen.