VA-Rekrytering logotype
Södertälje

Senior planeringsingenjör VA – Telge Nät

Som planeringsingenjör arbetar du med den övergripande planeringen och sammanhållningen av utbyggnadsplaner, spill- och dagvattenmodellering, förnyelseplanering och exploateringsplanering.

Skicka ansökan