Stockholm, Uppsala

Gruppledare VA-process till Norconsult

Ditt övergripande arbetsområde kommer att vara uppdragsledning i kombination med gruppledning och där ingår bland annat att bygga upp en grupp av kompetenta konsulter samt ha ansvar för teamet.

Stockholm, Uppsala

Gruppledare VA-process till Norconsult

Ditt övergripande arbetsområde kommer att vara uppdragsledning i kombination med gruppledning och där ingår bland annat att bygga upp en grupp av kompetenta konsulter samt ha ansvar för teamet.

Läser in ansökningsformuläret