VA-Rekrytering logotype
Flera platser · Distansarbete

Platschef mark/anläggning

Som platschef kommer du att lägga störst fokus på projektplanering, kontroll och kvalitetssäkring, ekonomi/budget samt att driva projekten framåt.

Platser*

Personlig information